Vanaf welke stad vertrek je (Centraal Station)?
Hoe hard fiets je? km/u
Hoe erg slinger je?
Wat voor soort route neem je?
Hoe is je stoplicht geluk (of: hoe vaak fiets je door rood?)
Hoe lang sta je in de rij voor de ingang? minuten
jouw bikeflight duurt:
......................